เกี่ยวกับเรา

บริษัทไทโช ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือไทโช ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศญี่ปุ่น) ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีและการป้องกันการเจ็บป่วย โดยผ่านทางเภสัชภัณฑ์ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ รวมทั้งอาหาร เครื่องสำอางและเครื่องดื่ม

สินค้าเด่น

โฆษณาของเรา